Czesław Śpiewa w Pszczynie 9.09.2017

rok temu
9 września 2017, godzina 19:00
Czesław Śpiewa
Data: 9.09.2017
Godz­ina : 19:00
Bugsy’s Jazz Club
ul. Łok­i­etka 2 Pszczyna

Bilety : 55 zł w przed­sprzedaży /​65 zł w dniu kon­certu .

Bilety do kupi­enia w Bugsy’s od 21.08.2017
Na por­talu Kup​Bile​cik​.pl

Muzy­czna armia Czesława Mozila, czyli zespół Czesław Śpiewa. Za jurorem pop­u­larnego tal­ent show stoją absol­wenci Royal Dan­ish Music Acad­emy i Rhyth­mic Music Con­ser­va­tory.
Ich muzyka jest wypad­kową nietuzinkowych żartów i biograficznych aneg­dot każdego z nich. W kon­cer­towym reper­tu­arze Czesław Śpiewa, poza piosenkami z najnowszej płyty, zna­jdą się także prze­boje z dwóch poprzed­nich krążków zespołu, „Debiut” i „Pop”, oraz dorobek pier­wszego zespołu Czesława Mozila – Tesco Value. Muzycy zabiorą swoich słuchaczy w zwar­i­owaną podróż do krainy finezyjnych dźwięków tanga, popu, folku i awan­gardy, uży­wa­jąc przy tym sze­rok­iej gamy instru­men­tów. Szk­lane dzwoneczki, roz­maite dęci­aki, ako­rdeony i ukulele, to tylko kilka ele­men­tów spośród wielu try­bików tej muzy­cznej machiny.

Obec­nie zespół pro­muje nową płytę „Księga Emi­grantów. Tom II”, który został nagrany wspól­nie z orkiestrą barokową Arte Dei Suona­tori, której pre­miera miała miejsce 3 marca 2017 . Mate­riał do albumu pow­stał we współpracy z Arte dei Suona­tori, pol­ską orkiestrą barkową o między­nar­o­dowej renomie. Na kon­cer­cie pojawią się pre­mierowe piosenki z tek­stami Michała Zabłock­iego oraz prze­boje z poprzed­nich krążków zespołu. Nie zabraknie również przewrot­nej kon­fer­an­sjerki Czesława Mozila, który z powodze­niem łączy bezpre­ten­sjon­alny stand up z muzy­cznym roz­machem mul­ti­in­stru­men­tal­nego koncertu.
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu