Wojtek Mazolewski Quintet w Bugsy Jazz Club, Pszczyna

rok temu
15 listopada 2017, godzina 19:00
Woj­ciech Mazolewski – mówią o nim prop­a­ga­tor jazzu. Basista, kom­pozy­tor, pro­du­cent. Założy­ciel i lider Pink Freud oraz Wojtek Mazolewski Quin­tet. Jeden z najczęś­ciej gra­ją­cych poza grani­cami naszego kraju artysta.

Pod koniec marca miał pre­mierę winy­lowy krążek, który Wojtek Mazolewski nagrał we współpracy z londyńską wytwórnią Lan­quid­ity Records.

ZOBACZ KLIP Lon­odn: www​.youtube​.com/​watch

Winy­lowy singiel „Lon­don” wydany przez londyńską wytwórnię Lan­quid­ity Records to kon­tynu­acja Złotej Płyty „Polka”. Utwór spotkał się z bardzo dobrym przyję­ciem bry­tyjskiej pub­liczności i kry­tyków. Sin­gel odniósł sukces na Wys­pach Bry­tyjs­kich, można było go posłuchać w rozgłoś­ni­ach BBC, NTS, World­wildeFM.

Kon­cer­towa pre­miera singla odbyła się w ramach prestiżowego londyńskiego cyklu kon­certów „Church of Sound”, gdzie WMQ wys­tąpiło jako pier­wszy zespół z poza UK. Kon­cert wyprzedał się na dwa tygod­nie przed ter­minem! Lon­don zabrzmiał także pod­czas również wyprzedanego kon­certu kwin­tetu w Amfiteatrze Opol­skim oraz na Jarocin Fes­ti­walu i Przys­tanku Wood­stock.
Utwor znalazł się także w notowa­niu Listy Prze­bo­jów Trójki.

Wojtek Mazolewski Quin­tet wys­tąpi w składzie:
Marek Pospieszal­ski – sak­so­fon
Oskar Torok – trąbka
Joanna Duda – instru­menty klai­ws­zowe
Qba Jan­icki – perkusja
Wojtek MAzolewski – kon­tra­bas

Trasa pro­mu­jąca singiel:
3.11 – Budapeszt
4.11 – Miejski Ośrodek Kul­tury w Siedl­cach
5.11 – Ver­tigo Jazz Club & Restau­rant, Wrocław
14.11 – Rzeszów Jazz Fes­ti­wal, Under­ground Pub
15.11 – Bugsys Jazz CLub, Pszczyna
16.11 – Młyn Jacka Hotel & Spa, Wad­ow­ice
18.11 – Palm­Jazz Fes­ti­val, Racibórz
6.12 – klub Stodoła, Warszawa

BĄDŹ­CIE Z NAMI:

FACE­BOOK:
Wojtek Mazolewski Quin­tet – face​book​.com/​w​m​a​z​o​l​ewski
Pink Freud – face​book​.com/​p​i​n​k​f​r​e​u​d​music

INSTA­GRAM:
insta​gram​.com/​w​o​j​t​e​k​m​a​z​o​l​ewski

TWIT­TER:
twit​ter​.com/​W​M​a​z​o​l​ewski

SOUND­CLOUD:
sound​cloud​.com/​w​m​a​z​o​l​ewski

YOUTUBE:
youtube​.com/​u​s​e​r​/​W​o​j​t​e​k​M​azole...

DIG­I­TAL KUP singiel „Lon­don”:
Itunes: itunes​.apple​.com/​p​l​/​a​l​b​u​m​/​l​o​n​d​o​n​-​s​i​n​g​l​e​/​i​d​1288032816
Tidal: lis​ten​.tidal​.com/​a​l​b​u​m​/​79052799
Spot
Google Play: play​.google​.com/​s​t​o​r​e​/​m​u​s​i​c​/​a​l​b​u​m​/​W​o​j​t​e​k​_​M​a​z​o​l​e​w​s​k​i​_​Q​u​i​n​t​e​t​_​L​ondon
Empik: www​.empik​.com/​l​o​n​d​o​n​,​p​1166974956​,​e​b​o​o​k​i​-​i​-​mp3-p
Deezer: www​.deezer​.com/​p​l​/​a​l​b​u​m​/​48775382
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu