Karaoke z muzyką lat 80!

rok temu
8 listopada 2017, godzina 19:00
Listopad­owe karaōke upłynie nam w dźwiękach muzyki lat 80!
Przyz­na­j­cie się, że ilekroć słyszy­cie w radiu „Wake me up before you go go” nuci­cie sobie pod nosem :D

Tym razem macie okazję ponu­cić przed kam­er­alną pub­liką :)
Aby kli­mat był adek­watny, uczest­ników zachę­camy do prze­biera­nia się w stroje z epoki :) każde prze­branie zostanie nagrod­zone niespodzianką :) wskaku­je­cie więc w kolorowe spod­nie, skórzane kurtki i tapiru­j­cie włosy!

Zapraszamy od 19 :)
PROWADZI : PLESS MUSIC DJ OLEK
DOŁĄCZ DO GRUPY NA FB:
www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​128047283934465
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu