Burza W. Szekspir i psychologizm postaci

rok temu
22 listopada 2017, godzina 18:00
Pier­wsze spotkanie odnowionej for­muły Klubu Miłośników Powieści Krymi­nal­nych „Pod Lupą”.

Tym razem zerkniemy do klasyki lit­er­atury, by odnaleźć inspirację do tworzenia syl­wetek psy­cho­log­icznych postaci.

Przyjrzymy się rodza­jom więzień w „Burzy” Szek­spira, a także moty­wowi zem­sty – sile napę­dowej całego dra­matu.

Zapraszamy wszys­t­kich ama­torów lit­er­atury, pis­arstwa i kryminałów!
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu