VooVoo

rok temu
20 stycznia 2018, godzina 20:00
Voo Voo to jeden z najo­ry­gi­nal­niejszych zespołów na pol­skiej sce­nie rock­owej, który w swo­jej muzyce, ze znakomi­tym efek­tem­połączył rock z jazzem i folkiem różnych rejonów świata.

Grupa pow­stała w 1985 r. w Warsza­wie, jej założy­cielem jest Woj­ciech Waglewski kom­pozy­tor, autor bardzo ciekawych metaforycznych tek­stów, gitarzysta, wokalista, pro­du­cent muzy­czny.

Bilety można zdobyć w restau­racji
przed­sprzedaż 65 zł w dniu kon­certu 75 zł i na Tubilety:
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu