Koncert: Yanina 4 gramy

3 lata temu

Yan­ina 4 GramY – Kon­cert pro­mu­jący nową płytę „Kręci się”

14.10.2016
bilety w cenie 35 zł w dniu kon­certu 45

Tu kupisz bilety na koncert

www​.youtube​.com/​watch

Janusz Yan­ina Iwański powraca na scenę z nową płytą i nowym zespołem. Artysta, którego dysko­grafia obe­j­muje ponad 40 tytułów. Gitarzysta, wokalista, kom­pozy­tor, pro­du­cent i autor tek­stów kojar­zony przede wszys­tkim z prze­bo­jem „Wielkie podzie­le­nie”, duetem Soyka Yan­ina, zespołem Maanam oraz leg­en­darną jaz­zrock­ową for­ma­cją Tie Break nagrał kole­jny w swoim dorobku autorski album zaty­tułowany „Kręci się”. Na pły­cie znalazły się piosenki, nad którymi muzyk pra­cował przez ostat­nich kilka lat. Mate­riał jest „prawie” w pełni autorski w warst­wie muzy­cznej oraz tek­stowej, a do jed­nej z piosenek słowa napisała Mał­gorzata Iżyńska.

Album zaw­iera 12 nowych kom­pozy­cji, które dzi­en­nikarze muzy­czni określają jako „mocno gitarowy, ambitny i melodyjny pop z pięknymi, pol­skimi tek­stami”. Na krążku znalazła się również nowa wer­sja prze­boju „Wielkie Podzie­le­nie”. Do współpracy nad płytą muzyk zaprosił młodych, utal­en­towanych instru­men­tal­istów, gitarzystę Dar­iusza Bafel­towskiego, perku­sistę Prze­mysława Pacana, oraz basistkę Dja­tri Kural a cały skład fir­mowany jest nazwą Yan­ina 4 GramY.

Gościn­nie na pły­cie pojawił się także Muniek Staszczyk z T.Love, który wspóL­nie z Yan­ina zaśpiewał w piosence “ Kręci się”. Kon­certy zespołu Yan­ina 4 GramY to przede wszys­tkim duża dawka dobrej energii, szcz­ery przekaz płynący ze sceny oraz świetny kon­takt lid­era z pub­licznoś­cią, dzięki czemu każdy wys­tęp jest entuz­jasty­cznie odbier­any przez publiczność.

Pod­czas kon­certu usłyszymy wszys­tkie kom­pozy­cje z nowej płyty a także piosenki Marka Jack­owskiego czy Krzysztofa Klenc­zona, których artysta zawsze wspom­ina pod­czas swoich występów.

Zobacz szczegóły

Aktu­al­iza­cja:

Zobacz zdję­cia z tego koncertu