Koncert Erith /​Kubaterra w Pszczynie!

2 lata temu

13 sty­cz­nia 2017, godz­ina 20:00

Tym razem na naszej sce­nie wys­tąpi dwoje niezwykle utal­en­towanych artys­tów młodego pokole­nia!
Kup bilet:

tubilety​.pl/​w​y​d​a​r​z​e​n​i​a​/​k​o​n​c​e​r​t​y​/​p​s​z​c​z​y​n​a​,​b​u​g​s​y​s​-​s​-​m​u​s​i​c​-​r​e​s​t​a​u​t​a​n​t​e​,​w​l​a​d​y​s​l​a​w​a​-​l​o​k​i​e​t​k​a​-​2​/​816​,​k​o​n​c​e​r​t​-​e​r​i​t​h​-​k​u​b​a​terra

Erith Nowa, mag­iczna postać na sce­nie muzyki alternatywnej/​elektronicznej. Od początku kari­ery Erith, jej eteryczna twór­c­zość sku­pia uwagę wielu ważnych osób ze świata muzyki, przez co bardzo szy­bko zagrała na tak prestiżowych imprezach, jak Spring Break, Alter Fest, Soundrive Fes­ti­val, Ars Cam­er­alis czy Sam­sara Fes­ti­val Europe. Erith ma za sobą też sup­porty przed m.in. Julią Mar­cell, The Dumplings i Rebeką.

Kon­certy Erith przy­bier­ają formę performance’u. Artys­tka wciąga pub­liczność do swo­jego mag­icznego świata, z którego trudno jest wró­cić do rzeczy­wis­tości. Ostat­nio otrzy­mała Nagrodę Marsza­łka Woj. Śląskiego dla młodych twór­ców za osiąg­nię­cia w dziedzinie muzyki.

YT: youtu​.be/​q​96​x​Y​Q​rEZ9M

Kubaterra solo
Pier­wsza płyta została nagrana solowo przez Kubę Dobrowol­skiego w 2014 roku w Aus­tralii. „Oso­biś­cie nie przepadam za określaniem oraz szu­flad­kowaniem mojej muzyki lub po prostu nie umiem tego robić więc pozostaw­iam to Wam. Uważam że słuchacze sami powinni stwierdzić czym i jaka ona dla nich jest, tak więc zachę­cam do klika­nia w linki poniżej oraz przyjś­cia na kon­cert jeśli się spodoba. Nową płytę pt. If You Don’t Mind It Doesn’t Mat­ter nagral­iśmy w Krakowie, głównie w moim mieszka­niu w składzie: Kuba Dobrowol­ski, Jan Rey, Sebas­t­ian Kaszyca, Wojtek Gąsiorowski. To będzie wyjątkowy kon­cert ponieważ zagram go dla was solo! Wpada­j­cie!„
Kuba

YT: www​.youtube​.com/​e​m​b​e​d​/​W​w​N​m​y​n​i2YS8

Bilety: 15

Zapraszamy!

Więcej infor­ma­cji o tym wydarzeniu