Nickel & Rose (USA) w Pszczynie - Bugsy

2 lata temu
17 lutego 2017, godzina 20:00
KON­CERTNICKEL & ROSE

/​USA, blues, jazz, soul, amer­i­cana i muzyka afrykańska/​

gdzie: Pszczyna – Bugsy (ul. Władysława Łok­i­etka 2)
kiedy: piątek, 17 luty 2017, godz. 20.00

To unika­towy duet z USA, z Mil­wau­kee (Wis­con­sin). Amerykanie grają niecodzi­enną mieszankę bluesa, jazzu, soulu, amer­i­cany i muzyki afrykańskiej. Wszys­tko zaprezen­towane jest… akusty­cznie.
Duet tworzą: Johanna Rose (kon­tra­bas) i Carl Nichols (gitara akusty­czna). Połączyli swoje różnorodne doświad­cze­nie muzy­czne, aby stworzyć ten niekon­wencjon­alny pro­jekt.
Ruszają właśnie w trasę kon­cer­tową po Europie. Po raz pier­wszy odwiedzą też Pol­skę.

Posłuchaj ich tutaj:
sound​cloud​.com/​n​i​c​k​e​l​a​n​drose

Kon­takt w Polsce:
Borówka Music – www​.face​book​.com/​b​o​r​o​w​k​a​music
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu