Chris Ellys w Bugsy - Pszczyna - 25 kwietnia

2 lata temu
25 kwietnia 2017, godzina 20:00
Chris Ellys

Pszczyna – Bugsy (ul. Władysława Łok­i­etka 2)
wtorek, 25 kwiet­nia 2017 – godz. 20:00

Chris Ellys
[ singer/​songwriter]
W ramach europe­jskiej trasy po raz pier­wszy w Polsce pojawi się młodz­i­utki Chris Ellys. Chłopak ma 21 lat. Jest dobrze zapowiada­ją­cym się song­writerem o charak­terysty­cznym głosie. To spoko­jne granie w stylu Damiena Rice’a, Eda Sher­ana, Stu Larsena czy Pas­sen­ger. Zapowiadają się spoko­jne, nas­tro­jowe, bardzo intymne kon­certy z gitarą i Jego wokalem.

Sprawdź stronę artysty (zna­jdziesz tam też próbki muzyki): chrisellys​.band​page​.com

Impre­sariat:
Agencja Kon­cer­towa Borówka Music: www​.face​book​.com/​b​o​r​o​w​k​a​music
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu