Harken (USA) w Bugsy! *Świetlikowo*

2 lata temu
27 czerwca 2017, godzina 20:00
HARKEN to amerykański zespół zako­rzeniony w stanie Ohio. Składa się z muzyków, którzy dodatkowo stanowią grupę uwiel­bi­enia w swoim koś­ciele. W wyniku inspiracji takimi artys­tami, jak Cold­play, Bruce Hornsby czy Jen­nifer Kapp, muzyka zespołu Harken to syn­teza rocka, popu, jazzu, Indie rocka czy folk­loru w wyko­na­niu na klaw­isze oraz gitary z dodatkiem basu i perkusji. Główni wokaliści zespołu Harken to Olivia Mont­gomery i Matt Owens.

Kon­cert Harken w Bugsy będzie „bile­towany” w formie cegiełek na Świ­et­likowo!

Zapraszamy!
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu