Alasdair Bouch (Wielka Brytania) w Bugsy's - Pszczyna

2 lata temu
7 lipca 2017, godzina 20:00
Alas­dair Bouch [ Wielka Bry­ta­nia ]

Pszczyna – Bugsy’s
piątek, 7 lipca 2017, 20:00

Alas­dair Bouch
Jego muzyka to połącze­nie alter­naty­wnego folku, bluesa i popu. W dorobku ma cztery albumy: „First Per­son Sin­gu­lar”, „Second-​Hand Lul­la­bies”, „Third Time Lucky” oraz „Go Forth”. Alas­dair zagrał już setki kon­certów na tere­nie całego świata, m.in. w Nowej Zelandii, Francji, Wielkiej Bry­tanii czy w Laosie!

Próbka muzyki:
www​.reverb​na​tion​.com/​a​l​a​s​d​a​i​r​bouch
www​.face​book​.com/​a​l​a​s​d​a​i​r​bouch

Videos:
Fool of Me: www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​o​I​u​A​C​t​letBo
Last Song: www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​x​p​_​g​A​y​JxSMI
Sign­posts: www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​c​x​Y​n​D​d​T0vEs
Second-​hand Lul­laby: www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​o​E​G​q​u​g​lCzW8

Fot. Honzi Foltan
Zapraszamy!
Więcej informacji o tym wydarzeniu