Bugsy’s Music Ristorante

Bugsy’s to miejsce w Pszczynie ist­niejące już od 20 lat, gdzie można zapom­nieć o codzi­en­nych troskach i zmartwieni­ach, spotkać się ze zna­jomymi, poroz­maw­iać, posłuchać dobrej muzyki. Klub jest ide­al­nym miejscem nie tylko w week­endy ale również na orga­ni­za­cję spotkań z przy­jaciółmi i małych imprez okolicznościowych.

Klub prefer­uje muzykę jaz­zową oraz inną mieszczącą się w sze­ro­kich ramach muzycznych.

Lokal przy­ciąga Gości w różnym wieku, których łaczy miłość do muzyki, dobrej zabawy i znakomitej kuchni włoskiej. Nasza pasja tworzenia, dbałość o skład­niki najwyższej jakości i przy­wiązanie do włoskiej trady­cji kul­tur­owej spraw­iają, że przy­go­towu­jemy dla Państwa potrawy smaczne i zdrowe! Zapraszamy do wspól­nego odkry­wa­nia bogactwa tej kuchni, do prawdzi­wej podróży po niezwykłych smakach, zapachach i doz­na­ni­ach wzrokowych.

To przede wszys­tkim Goś­cie naszego lokalu tworzą ten niepow­tarzalny kli­mat naszej Restauracji…

Orga­nizu­jemy także kon­certy i inne imprezy.

Zobacz ofertę orga­ni­za­cji imprez