Organizacja koncertów

Orga­nizu­jemy wszelkiego typu kon­certy i imprezy.

Zarówno w naszym lokalu, czyli Bugsy’s, przy ulicy Łok­i­etka w Pszczynie, a także imprezy w innych salach i na świeżym powietrzu.

Mamy wielo­let­nie doświad­cze­nie, pro­fesjon­alne nagłośnienie.

Chcesz zagrać u nas koncert?

Skon­tak­tuj się z nami!