Bartas Szymoniak

Bartas Szymoniak

24.02.2017 20:00 (2 lata temu)

www​.youtube​.com/​watch
Bilety w cenie 19

Marek Sie­rocki powiedział o nim: ” Ty tworzysz nowy gatunek muzyki „. Tak samo napisał Onet​.pl. O ile doty­chczas słyszeliśmy o beat­box­er­ach, wokalis­tach i instru­men­tal­is­tach, to ten Artysta łączy w sobie wszys­tkie te trzy umiejęt­ności , określa je BEAT­ROCK­IEM.
Wszys­tkie dzwięki tworzy na żywo sam, włas­nym aparatem mowy! ( bas, perkusja, trabki,śpiew itd. ) a następ­nie zapętla na tzw looper. Dźwięk po dźwięku, warstwa po warst­wie. Tak pow­staja kom­pozy­cje Artysty – człowieka orkiestry. Towarzyszy mu jedynie gitarzysta i wokalista – Michał Parzymięso.
1.09 w sieci miał pre­mierę klip do singla „Alarm” . Zdążył juz wywołać niemałe zamieszanie. Tekst A.Słonimskiego z 1940 r. został prze­nie­siony przez Artystę w dzisiejszą skom­p­likowaną rzeczy­wis­tość i ma skła­niać od reflek­sji. Utwór jest jed­nocześnie wstępem do wyjątkowej płyty ‚która ukaże się w pier­wszym kwartale 2017 r.
Autorem wszys­t­kich kom­pozy­cji jest Bartas,do tek­stów poetów pokole­nia kolum­bów. Wier­sze A.Słonimskiego, K.K. Baczyńskiego oraz T.Gajcego zostaną pokazane w nowa­tors­kich aranżac­jach beat­rock­era. Płyta będzie hoł­dem dla Pol­ski Wal­czącej.
Marek Sie­rocki o „Alarmie” : „Dla mnie jest to coś wyjątkowego. Myślałem, że połącze­nie beat­rocka z takim tek­stem jest niemożliwe, tym­cza­sem Ty spraw­iasz, że to żyje na nowo” /​/​
Bar­tas – absol­went Akademii Muzy­cznej w Katow­icach, doświad­cze­nie sceniczne zbierał jako wokalista leg­en­darnego – Szty­wnego Pala Azji ( 20072015 ). Jest także lau­re­atem pop­u­larnego „Idola”. W marcu 2014 r. pod­pisał kon­trakt z wytwórnią S.P. Records. W czer­wcu 2015 r. ukazała się pier­wsza płyta Artysty jeszcze w trady­cyjnym składzie muzyków. Singiel z tego wydawnictwa pt. „Nagi” trafił na listę prze­bo­jów Pro­gramu 3 Pol­skiego Radia. Gościn­nie na pły­cie pojaw­ili się również Skubas, Georgina Tara­siuk czy Sławek Uni­a­tow
Bar­tas wys­tępował na najważniejszych fes­ti­walach muzy­cznych w Polsce i za granicą. Min. Fes­ti­wal w Opolu, Sopot Top Trendy, Fes­ti­wal w Węgorzewie, Jarocin Fes­ti­wal czy Taste of Polo­nia w Chicago, a także w Bel­gii, Aus­trii i na Ukrainie.
INFO /​/​
Marek Sie­rocki powiedział o nim: ” Ty tworzysz nowy gatunek muzyki „. Tak samo napisał Onet​.pl. O ile doty­chczas słyszeliśmy o beat­box­er­ach, wokalis­tach i instru­men­tal­is­tach, to ten Artysta łączy w sobie wszys­tkie te trzy umiejęt­ności , określa je BEAT­ROCK­IEM.
Wszys­tkie dzwięki tworzy na żywo sam, włas­nym aparatem mowy! ( bas, perkusja, trabki,śpiew itd. ) a następ­nie zapętla na tzw looper. Dźwięk po dźwięku, warstwa po warst­wie. Tak pow­staja kom­pozy­cje Artysty – człowieka orkiestry. Towarzyszy mu jedynie gitarzysta i wokalista – Michał Parzymięso.
1.09 w sieci miał pre­mierę klip do singla „Alarm” . Zdążył juz wywołać niemałe zamieszanie. Tekst A.Słonimskiego z 1940 r. został prze­nie­siony przez Artystę w dzisiejszą skom­p­likowaną rzeczy­wis­tość i ma skła­niać od reflek­sji. Utwór jest jed­nocześnie wstępem do wyjątkowej płyty ‚która ukaże się w pier­wszym kwartale 2017 r.
Autorem wszys­t­kich kom­pozy­cji jest Bartas,do tek­stów poetów pokole­nia kolum­bów. Wier­sze A.Słonimskiego, K.K. Baczyńskiego oraz T.Gajcego zostaną pokazane w nowa­tors­kich aranżac­jach beat­rock­era. Płyta będzie hoł­dem dla Pol­ski Wal­czącej.
Marek Sie­rocki o „Alarmie” : „Dla mnie jest to coś wyjątkowego. Myślałem, że połącze­nie beat­rocka z takim tek­stem jest niemożliwe, tym­cza­sem Ty spraw­iasz, że to żyje na nowo” /​/​
Bar­tas – absol­went Akademii Muzy­cznej w Katow­icach, doświad­cze­nie sceniczne zbierał jako wokalista leg­en­darnego – Szty­wnego Pala Azji ( 20072015 ). Jest także lau­re­atem pop­u­larnego „Idola”. W marcu 2014 r. pod­pisał kon­trakt z wytwórnią S.P. Records W czer­wcu 2015 r. ukazała się pier­wsza płyta Artysty jeszcze w trady­cyjnym składzie muzyków. Singiel z tego wydawnictwa pt. „Nagi” trafił na listę prze­bo­jów Pro­gramu 3 Pol­skiego Radia. Gościn­nie na pły­cie pojaw­ili się również Skubas, Georgina Tara­siuk czy Sławek Uni­a­towski.
Bar­tas wys­tępował na najważniejszych fes­ti­walach muzy­cznych w Polsce i za granicą. Min. Fes­ti­wal w Opolu, Sopot Top Trendy, Fes­ti­wal w Węgorzewie, Jarocin Fes­ti­wal czy Taste of Polo­nia w Chicago, a także w Bel­gii, Aus­trii i na Ukrainie.