500-ny koncert w Bugsy i to Hadar

500-ny koncert w Bugsy i to Hadar

24.03.2017 20:00 (2 lata temu)

skład zespołu na trasę europe­jską 2017:
Hadar Noiberg – flety
Tal Mashiach – kon­tra­bas
Daniel Dor– perkusja
cena biletu w przed­sprzedaży 40 w dniu kon­certu 45

Hadar Noiberg, izrael­ska fle­cistka i kom­pozy­torka osi­adła w Nowym Jorku, lid­erka Hadar Noiberg Trio, łączy jazz z world music i ele­men­tami etnicznymi związanymi z jej żydowskimi korzeni­ami. Po nagra­niu nowego autorskiego albumu „From the Ground Up” (pre­miera listopad 2015) odbyła dwie udane trasy kon­cer­towe po Europie. Zespół wys­tąpił również na Tel Aviv Jazz Fes­ti­val 2015, a w kwiet­niu 2016 na Fes­ti­walu Jaz­za­head! w Bremie.
(Elec­tronic Press Kit)
hadarnoiberg​.wix​.com/​f​r​o​m​t​h​e​g​r​o​undup

strona Hadar hadarnoiberg​.co